Apr 8, 2007

Dặn mình…

 

Cuộc đời đầy rẫy những bụi gai. Cách duy nhất mà tôi biết là phải vượt qua chúng thật nhanh.
(Danh ngôn)

No comments:

Post a Comment