Jun 24, 2007

Bữa nay có thơ

Một bài thơ của người tôi rất thích, vì đẹp trai, vì viết kịch giỏi, thơ hay, yêu hết mình : Lưu Quang Vũ

Tôi chẳng muốn kỷ niệm về tôi là một điệu hát buồn


Bao bài ca xáo trộn trong tôi
Có tiếng khóc của loài chim gãy cánh
Tiếng đau rên của ngôi nhà đổ sập
Tiếng con thuyền không về được bến bờ quen
Tiếng mưa rơi trên ngọn cỏ yếu mềm…
Nhưng đêm hội này, chỉ một lần tôi được hát
Chỉ sống một cuộc đời giữa vô cùng năm tháng
Chỉ một lần gặp bạn, bạn yêu thương
Chẳng muốn kỷ niệm về tôi là một điệu hát buồn
Tôi chọn bài ca của mùa hạ nắng
Tôi chọn bài ca của người gieo hạt
Hôm nay là mầm, mai sẽ thành cây
Khổ đau dẫu nhiều, tôi chọn niềm vui
Là suối mát lòng tôi gửi bạn
Một cuộc đời – một bài ca duy nhất
Tôi chẳng muốn điệu hát buồn là kỷ niệm về tôi

No comments:

Post a Comment