Jun 25, 2007

Mắc...


Chị gái dễ thương khủng khiếp vô cùng tận của mình chiều nay gửi một tin nhắn, nội dung như sau :
“Mắc yêu, cũng như mắc những thứ khác. Thật lòng, sâu thẳm ta đâu có muốn ăn uống, đi tiểu…”.

Chiều nay, nhờ câu này mình sống tới mai đây. Cảm ơn chị yêu !No comments:

Post a Comment