Aug 28, 2007

Mỹ Sơn, năm hai ngàn lẻ năm xưa...


Với Lê Thiếu Nhơn, Nguyễn Thế Hùng, Đỗ Tiến Thụy


Chung với Mai, Thúy, Nhơn, và... Mai. Cái hình này ai cũng dễ thương, riêng mình thì dễ thương dữ dội. Mới lụm ở trên mạng, không biết người cầm máy là ai.

Vì tấm hình "lụm" này mà mình nhớ quá chừng cái năm xưa ấy...

No comments:

Post a Comment