Dec 30, 2007

Tạm biệt anh Trương Công KhảEm vẫn nghĩ anh là người chụp ảnh em đẹp nhất. Cho tới bây giờ.
Tạm biệt anh Khả. Gặp nhau chừng ba lần gì đó mà lần nào cũng vui, cũng không cần phải dè chừng, cũng hồn nhiên, cũng mắc cười, cũng... ăn ngon.
Sẽ có ngày chúng ta (chống gậy) gặp lại

No comments:

Post a Comment