Nov 1, 2008

Ma hay người ?!

Vài tấm ảnh trong triển lãm ảnh toàn quốc lần thứ 25. Trong đó có một ảnh nhìn cũng ma quái yêu tinh lắm. Cảm ơn anh Đặng Quang Hiển.


Và "Sau mùa gặt" của Nguyễn Khắc Hiếu... 

No comments:

Post a Comment