Mar 16, 2007

Làm lại từ đầu…

Hôm rồi không biết mắc cái giống gì mà nổi quạu xóa tiêu tùng cái blog ngngoctu.blogspot. Bây giờ làm lại từ đầu. Vì mình đã hứa với Bạn Nhỏ rồi, sẽ viết cho bạn, cho mình, chẳng lẽ nuốt lời sao ?

Nhưng cái tật làm biếng với hay bị mất hứng bất tử chắc còn phải khắc phục dài dài. Trước mắt, mình viết blog theo kiểu viết báo, để vừa gởi báo kiếm tiền vừa không để blog lạnh tanh.

1 comment:

  1. Anonymous7/10/2012

    Sao vậy kưng? Mất tiêu hết rùi.

    ReplyDelete