Apr 30, 2007

Ngôn từ 2


Một điều cực kỳ khó chịu khi vào Phong Nha là những cái tên kêu gióng lên trời, khơi khơi như Hang Tiên, Hang Cung Đình, Long Vân, Bồng Lai tiên cảnh, Thiên Hoa Đăng, Kim Sa… Thay vì cứ gọi Ti, Đèo, hay Hường, Mến gì đó cho du khách dễ nhớ.

Tên là do người đặt, những tưởng tăng thêm giá trị cho Phong Nha, nhưng bản thân sự huyền ảo kỳ bí của Phong Nha đã tự khẳng định giá trị của nó.

No comments:

Post a Comment