May 2, 2007

Ngôn từ 3


Trong kháng chiến nhiều bác có những bí danh đánh lạc hướng địch khiến người ta bật ngửa, lùn bi lùn bít thì gọi là Tư Cao, cao ráo đẹp trai thì kêu Út Lùn, đen thui thì kêu cô Ba Bạch Tuyết, trắng trẻo lại có tên Sáu Mun

Bây giờ về quê gặp nhiều đứa nhỏ ở truồng giở cái chân sình bùn lên gở ghẻ, giật mình khi mẹ nó gọi Vũ Linh ơi, hay Lệ Thuỷ ơi.

Hồi xưa, thời của ngoại mình hình như không bao giờ đặt tên con là Tuyết Trinh, hay Thiên Trang, Uyên Ly hay Hồng Nhung, Diễm Lệ... mấy bà già nói tên càng đẹp thì càng khó nuôi, nên hồn hậu những cái tên Xuyến, Thiệp, Duyên, Diệu, Thi, Khanh, Phỉ, Việt… không hiểu sao chỉ cần thì thầm cái tên ấy trong lòng đã nghe ấm áp, gần gủi.


No comments:

Post a Comment