Jun 7, 2007

Ghi lại tuổi 30

Đi một chuyến dài chỉ có hai tấm hình này, mà mặt mày cũng không rõ, nhưng đây là ảnh quý vì của một người bạn quý cầm máy ảnh giùm mình.

Lâu rày, tự dưng hết thích chụp hình chính mình. Chuyến đi miền Trung vừa rồi chỉ có 2 tấm hình. Sẵn post lên đây luôn.
Những hình ảnh bụi đời, rời rợi  này, mười, hai mươi năm nữa, ta nhìn, ta có khóc ?

1 comment: