Jun 8, 2007

Phần 2 của phim “Tây Bắc…” – Xuống ruộng


Địch lại bày trận mới. Kỳ này đánh dưới thấp, nhưng mặt của lính đồng bằng cũng... xanh dờn. Thôi, lỡ leo lưng cọp rồi, chơi luôn.


“Hồi nào giờ mình cầm quân nhiều lần, nhưng lần này đúng là quá căng thẳng”

“Ủa, mình quan sát nghiên cứu trận địa kỹ lắm mà, sao kỳ này tơi tả mau quá vậy cà ?”


  
 
Lại cứu pháo. Lại những người lính ‘đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” nhưng đâm vô sình lầy coi bộ không kham.

Sau trận chiến. Pháo nằm đây, quân tướng đi an ủi cái bao tử.

Người từ chiến trận trở về, phút thư giãn của tướng quân Lê Chí.


No comments:

Post a Comment