Nov 2, 2007

Bìa sách "cánh đồng bất tận"

2 comments:

  1. Anonymous11/15/2007

    Em ở hàn, nhưng chưa mua được cuốn này của chị Tư, để em canh coi chừng nào nó ra mua về đọc thử, vì em rất thích cuốn này của chị bằng tiếng Việt!

    ReplyDelete
  2. Bìa ở bển làm nhìn hàn lâm quá. Ko thik >_< Tại sao có con zịt? Ai giải thik dùm cái ?

    ReplyDelete