May 27, 2011

Đã khô đến giọt kiên nhẫn cuối cùng...


     Vô cùng xin lỗi vì đã phụ lòng rất nhiều bạn đọc tử tế, nhưng mình đã hết ráo kiên nhẫn, quyết định kéo rèm xuống để đẽo cày. Bao giờ đẽo xong đem ra chợ bán, mọi người cứ đến đó mà mặc tình chỉ trỏ bĩu môi hay xuýt xoa hay vỗ tay cười hơ hơ, nói cày này cày Nam mà sao lại cày trên đất giống cày Bắc ??? :(
    Bao giờ có việc phải nhờ cậy bà con thì mình lại mở cửa thò đầu ra kêu. Bà con thông cảm nhiều nhiều, mình đây cảm ơn lắm lắm !
    
    P/s : Tìm không được ảnh con cua, thôi đăng ảnh rau càng cua vậy...  =))

No comments:

Post a Comment