May 12, 2008

Nhớ Bến Tre

Bỗng nhớ một ngày nắng nồng gắt.
Đám cưới Phong Hân xong ghé nhà một bạn thơ nghèo. Bữa rượu nghèo.
Nhớ những bạn bè Bến Tre (ai cũng đẹp)


Anh Khổng Hùynh Phong


Chị Ngô Thị Thu Vân


Anh Lê Hoàng Dũng


Anh Nguyễn Nguyên Tương


Anh Vũ Hồng

No comments:

Post a Comment