Oct 19, 2015

Bánh hình chữ nhật (*)
(*) Dành cho bạn đọc nào chưa sắm Bánh trái mùa xưa sách khổ vuông. Đợt sách chữ nhật này, chỉ chỉnh sửa và bổ sung đôi ba tí.

Chúc bà con nhẹ nhàng và bình an !

nhẹ nhàng và bình an !


1 comment: